Skip to content

Mental Health Bill Philippines: Breaking the Stigma

Prescription Psychiatrists and Psychologists

Makati Manila

Sa loob ng mahabang panahon, takot si Juan magsalita ng kahit na ano tungkol sa problemang may kinalaman sa pag-iisip.  Dala ng takot na mahusgahan bilang baliw, may sira or sinto-sinto, walang may gustong magsalita at humingi ng tulong.  “Ano na lang ang sasabihin ng mga tao ‘pag nalaman nila na nagpapatingin ako sa psychiatrist o psychologist?”  Yan ang laging una sa suliranin ni Juan – ano ang sasabihin ng ibang tao sa halip na isipin kung pano malalapatan ng aksyon ang nararanasang pagsubok, pilit itinatago hanggang sa maging huli na ang lahat.

Iniisip ng iba, isang sumpa ang makaranas ng depression, anxiety, addiction at iba pa.  Ang iba, iniisip na ang mga problemang ito ay para lamang sa mga mayayaman.  Tama nga ba?

Ang bawat isa sa atin ay may kanya kanyang katangian at mga pinagdaanang mga karanasan na humubog sa atin upang maging katangi-tangi.  Walang pinipili ang problema sa kalusuganh mental.  Bata, matanda, mahirap o mayaman, nakapag-aral man o hindi, lalaki man o babae ay posibleng dumanas ng mga ito. Kailan nga ba magiging bukas ang bawat pinoy sa kaisipang hindi sumpa ang dumanaas ng problema sa kalusugang mental?  Kailan nga ba natin bubuksan ang ating mga pintuan para sa mga taong nangangailangan ng tulong at suporta at hindi panghuhusga?

Noong Hunyo ng taong kasalukuyan, matapos ang napakatagal na paghihintay ay naisabatas na din ang Mental Health Act na naglalayung maibigay ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino na may kinalaman sa kalusugang mental.  Hangad din nito na maprotektahan ang karapatan mga Pilipino na dumadanas ng mga pagsubok mula sa mapang-abuso at pagtatanggi na madalas nilang kinahaharap.  Ang Mental Health Act, ang magiging susi upang ang mga pagsusuri at pang-gagamot ay magiging abot kamay na ng lahat ng mga Pilipino.  Hindi na para  isipin na may pinipili lamang ang mga eksperto at manggagamot bagkus ito ay magiging bukas na para sa lahat.  Hindi na rin para maging mangmang pa si Juan sa kung anu-anong problema sa kalusugang mental dahil ibababa na sa mga eskwelahan ang mas malalim na pag-unawa sa mga ito.  Sa gayun, mas magiging maalam na ang bawat Pilipino sa ano ang posible nyang dinaranas at kung ano at saan sya makahahanap ng tulong.  Bukod sa mga nabanggit, ang Mental Health Act ay naglalayong itulak ang mga kompanya at iba pang pagawaan na maglunsad ng mga programang kaugnay ng nabbanggit na paksa.

Kung iisipin nating mabuti, ang Mental Health Act ang syang magpapalaya sa bawat isa sa atin na natatakot sa panghuhusga ng kapwa. Kung ang bawat problema sa kalusugang mental ay ituturing na kapareha lamang ng iba pang sakit katulad ng sipon o trangkaso, hindi na kailangan pang mangamba dahil ang mga serbisyong kailangan ay dadalin na sa bawat komunindad. Hindi na din para daanin sa bulung-bulungan ang mga pag-uusap tungkol sa nasabing paksa dahil malaya na din itong pag-uusapan sa paaralan, trabaho at komunidad. Mawawala na ang mga nagtatago at nahihiya at maibabalik na natin sa kanila ang respeto at tiwala sa sarili na minsang nawala dahil sa problemang dinadanas.

Sa kabila ng samu’t saring problema na kinahaharap ng bawat isa, hindi malayong ma-apektuhan ang pamumuhay; pero kung malinaw naman sa atin na meron tayong masasandalan at maaasahang tulong, pwedeng pwede na maibalik ang mga ngiti, saya at katuparan sa bawat isa sa atin sapagkat ang tulong ay narito na.