Pagunawa sa Pagkabalisa, Pagunawa sa Pagkabalisa a Pilipinas

Pagunawa sa Pagkabalisa

Ang mga sakit sa pagkabalisa ay karaniwan sa mga bata at matatanda. Sa Pilipinas, ang depresyon at pagkabalisa ay may kaugnayan. Sa isang artikulo, binanggit na “Ang isang pag-aaral sa “Journal of Adolescent Health” ay sumuri sa 264 kabataan tungkol sa kanilang paggamit ng “social media” at mga negatibong nakatala sa ilalim ng “New England Family Study (NEFS), Magtubo, C. (n.d.)…”.

 

Ano nga ba ang anxiety disorders?

Ang anxiety disorders o karaniwan nating tawaging anxiety ay isang grupo ng mga karamdaman sa pagiisip. Ang mga karamdamang nabibilang sa grupong ito ay maaring magdulot ng iba’t ibang uri ng sintomas.

Mga Karaniwang Sintomas ng anxiety

 • Matinding kaba
 • Panic (sobrang takot)
 • Palpitation (Mabilis na pagtibok ng puso)
 • Hyperventilation (Mababaw at mabilis na paghinga)
 • Increased perspiration (pagpapawis)
 • Lethargy
 • Restlessness (hindi mapakali)
 • Insomia (hirap o hindi makatulog)
 • Matinding pagiisip

Pagunawa sa Pagkabalisa, Pagunawa sa Pagkabalisa a Pilipinas

Pagunawa sa Pagkabalisa

Ang mga sakit sa pagkabalisa ay karaniwan sa mga bata at matatanda. Sa Pilipinas, ang depresyon at pagkabalisa ay may kaugnayan. Sa isang artikulo, binanggit na “Ang isang pag-aaral sa “Journal of Adolescent Health” ay sumuri sa 264 kabataan tungkol sa kanilang paggamit ng “social media” at mga negatibong nakatala sa ilalim ng “New England Family Study (NEFS), Magtubo, C. (n.d.)…”.

Pagunawa sa Pagkabalisa

Ang mga sakit sa pagkabalisa ay karaniwan sa mga bata at matatanda. Sa Pilipinas, ang depresyon at pagkabalisa ay may kaugnayan. Sa isang artikulo, binanggit na “Ang isang pag-aaral sa “Journal of Adolescent Health” ay sumuri sa 264 kabataan tungkol sa kanilang paggamit ng “social media” at mga negatibong nakatala sa ilalim ng “New England Family Study (NEFS), Magtubo, C. (n.d.)…”.

Ano nga ba ang anxiety disorders?

Ang anxiety disorders o karaniwan nating tawaging anxiety ay isang grupo ng mga karamdaman sa pagiisip. Ang mga karamdamang nabibilang sa grupong ito ay maaring magdulot ng iba’t ibang uri ng sintomas.

Mga Karaniwang Sintomas ng anxiety

 • Matinding kaba
 • Panic (sobrang takot)
 • Palpitation (Mabilis na pagtibok ng puso)
 • Hyperventilation (Mababaw at mabilis na paghinga)
 • Increased perspiration (pagpapawis)
 • Lethargy
 • Restlessness (hindi mapakali)
 • Insomia (hirap o hindi makatulog)
 • Matinding pagiisip

 

Mayroong ilang mga uri ng pagkabalisa. Ito ay ang mga sumusunod:

Generalized Anxiety Disorder (GAD)

Ang “Generalized Anxiety Disorder o GAD” ay nailalarawan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkabalisa at pag-aalala. Ang mga taong nakakaranas ng GAD ay nababahala sa maraming mga bagay tulad ng:

 • Kalusugan
 • Kayamanan o salapi
 • Pag-aalala tungkol sa buhay 
Ano ang mga Sintomas ng Generalized Anxiety Disorder o Lubus na Pagkabalisa

Mayroong ilang mga sintomas ng GAD. Nasasaad ang mga sumusunod::

 • Balisa
 • Pagkamayamutin
 • Tensiyon ng kalamnan
 • Nahihirapang pag tugon o pag tuon
 • Mga problema sa pagtulog
 • Hypervigilance”
Panic Disorder

Ang panic disorder ay minarkahan ng paulit-ulit na pag-atake ng sindak na maaaring magsama ng maraming mga sintomas kabilang ang mga nakalista sa ibaba:

 • Pagpapawis
 • Panginginig
 • Kakapusan ng hininga (sensation of asphyxiation)
 • Pakiramdam ng Laging nabubulunan/nasasamid
 • Mabilis na tibok ng Puso
 • Pakiramdam na laging takot/ Matatakutin

Ang mga tao na nakararanas ng “panic attack” ay nagiging matatakutin samakatuwid nakakaapekto ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Phobias

Ang mga “Phobias” ay lubhang pagkatakot tungkol sa ilang mga bagay, tulad nang gagamba at Ahas. Ang pagkakalantad sa mga bagay na ito ay maaaring maging sanhi ng matinding pagkabalisa.

Ang mga “psychologist” at “psychiatrist” ay sinanay sa pag-diagnose ng mga sakit sa pagkabalisa at pagtuturo sa mga pasyente ng malusog, mas epektibong paraan upang malabanan ito. Ang isang anyo ng “psychotherapy” na kilala sa tawag na Cognitive Behavioral Therapy (o ‘CBT’) ay lubos na epektibo sa pagpapagamot ng mga sakit sa pagkabalisa. Sa pamamagitan ng CBT, tinutulungan ng mga “psychologist” ang mga pasyente na matutunang kilalanin at iwasan ang mga sanhi nang kanilang pagkabalisa.

Cognitive behavioral therapy para sa pagkabalisa.

Psychotherapy para sa Lubos na Pagkabalisa o “Anxiety Disorder”: Ano ang mga Dapat Asahan?

Ang “psychotherapy” ay isang “collaborative” na proseso nang “psychologist” at pasyente para sa mas malalim na pagkilala sa mga alalahanin. Ang psychologist at ang kliyente ay bumubuo ng mga kongkretong mga kasanayan at diskarte upang makaya ang suliranin. May mga sitwasyon na kung saan ang kliyente ay kailangang magsanay sa mga natutunan sa mga sesyon, sa ganitong paraan maaari niyang simulan ang pamamahala ng kanyang pagkabalisa nang mas mahusay sa mga sitwasyon na nagpapahirap sa kanya.

Ang mga sakit sa pagkabalisa ay nagagamot. Karamihan sa mga pasyente na nagdurusa nito ay maaaring alisin o bawasan ang mga sintomas nito pagkatapos lamang nang ilang buwan. Ang ilang mga pasyente ay nag-ulat pa ng mga “improvements” pagkatapos lamang ng ilang sesyon sa isang psychologist.

As a Filipino living overseas, it can be difficult to find a Tagalog Psychologist that can understand your problems. Sometimes you will want a Tagalog counsellor or therapist that enables you to speak like you are seeing a psychologist in the Philippines. If you are from the Philippines and are looking for a Filipino mental health provider, we can support you with:

Mayroong ilang mga uri ng pagkabalisa. Ito ay ang mga sumusunod:

Generalized Anxiety Disorder (GAD)

Ang “Generalized Anxiety Disorder o GAD” ay nailalarawan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkabalisa at pag-aalala. Ang mga taong nakakaranas ng GAD ay nababahala sa maraming mga bagay tulad ng:

 • Kalusugan
 • Kayamanan o salapi
 • Pag-aalala tungkol sa buhay 
Ano ang mga Sintomas ng Generalized Anxiety Disorder o Lubus na Pagkabalisa

Mayroong ilang mga sintomas ng GAD. Nasasaad ang mga sumusunod::

 • Balisa
 • Pagkamayamutin
 • Tensiyon ng kalamnan
 • Nahihirapang pag tugon o pag tuon
 • Mga problema sa pagtulog
 • Hypervigilance”
Panic Disorder

Ang panic disorder ay minarkahan ng paulit-ulit na pag-atake ng sindak na maaaring magsama ng maraming mga sintomas kabilang ang mga nakalista sa ibaba:

 • Pagpapawis
 • Panginginig
 • Kakapusan ng hininga (sensation of asphyxiation)
 • Pakiramdam ng Laging nabubulunan/nasasamid
 • Mabilis na tibok ng Puso
 • Pakiramdam na laging takot/ Matatakutin

Ang mga tao na nakararanas ng “panic attack” ay nagiging matatakutin samakatuwid nakakaapekto ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay.

Phobias

Ang mga “Phobias” ay lubhang pagkatakot tungkol sa ilang mga bagay, tulad nang gagamba at Ahas. Ang pagkakalantad sa mga bagay na ito ay maaaring maging sanhi ng matinding pagkabalisa.

Ang mga “psychologist” at “psychiatrist” ay sinanay sa pag-diagnose ng mga sakit sa pagkabalisa at pagtuturo sa mga pasyente ng malusog, mas epektibong paraan upang malabanan ito. Ang isang anyo ng “psychotherapy” na kilala sa tawag na Cognitive Behavioral Therapy (o ‘CBT’) ay lubos na epektibo sa pagpapagamot ng mga sakit sa pagkabalisa. Sa pamamagitan ng CBT, tinutulungan ng mga “psychologist” ang mga pasyente na matutunang kilalanin at iwasan ang mga sanhi nang kanilang pagkabalisa.

Cognitive behavioral therapy para sa pagkabalisa.

Psychotherapy para sa Lubos na Pagkabalisa o “Anxiety Disorder”: Ano ang mga Dapat Asahan?

Ang “psychotherapy” ay isang “collaborative” na proseso nang “psychologist” at pasyente para sa mas malalim na pagkilala sa mga alalahanin. Ang psychologist at ang kliyente ay bumubuo ng mga kongkretong mga kasanayan at diskarte upang makaya ang suliranin. May mga sitwasyon na kung saan ang kliyente ay kailangang magsanay sa mga natutunan sa mga sesyon, sa ganitong paraan maaari niyang simulan ang pamamahala ng kanyang pagkabalisa nang mas mahusay sa mga sitwasyon na nagpapahirap sa kanya.

Ang mga sakit sa pagkabalisa ay nagagamot. Karamihan sa mga pasyente na nagdurusa nito ay maaaring alisin o bawasan ang mga sintomas nito pagkatapos lamang nang ilang buwan. Ang ilang mga pasyente ay nag-ulat pa ng mga “improvements” pagkatapos lamang ng ilang sesyon sa isang psychologist.

As a Filipino living overseas, it can be difficult to find a Tagalog Psychologist that can understand your problems. Sometimes you will want a Tagalog counsellor or therapist that enables you to speak like you are seeing a psychologist in the Philippines. If you are from the Philippines and are looking for a Filipino mental health provider, we can support you with:

PAGUNAWA SA PAGKABALISA

MENTAL HEALTH SERVICES FOR CORPORATIONS, FAMILIES AND INDIVIDUALS.

As a mental health corporation having qualified:

Psychiatrists and Psychologists in Manila, Makati, Ortigas.
We cover a wide scope of services and conditions.

COVID19 crisis update:

Online services only are available

Following the directions of the Government, our clinics will be unavailable. Online services are available through Booking an Appointment. Mental health prescriptions and refills will be sent digitally for use in your local pharmacy.

Patients require an internet connection and a mobile phone or computer with a microphone. Pricing is between 2000 - 2500 pesos per session. Spots are limited, payment upfront is required to secure a slot.

Our mental health team will call you within 12 hours to assist you booking a time slot with a clinician.

For any appointment-related queries, please call us at +639173247110 or email us at clinic@prescriptionpsychiatrists.com.ph.

Want to learn more about our services?

Psychologists Consultation Manila, Psychotherapy Philipines

Psychology

Our Psychologists implement person-centric methodologies to instil self-understanding among patients.

Psychiatrist Metro Manila, Psychiatrist Manila

Psychiatry

Psychiatrists help treat mental health issues firstly by assessing mental and physical symptoms.

Psychology for Corporations Philippines, Employee Assistance Program

Corporate Support

Our EAP is designed to assist your employees and resolve mental health problems .

Contact us

Corporate clients psychologist

Corporate Clients

book an appointment psychiatrists philippines

Book an Appointment

Contact psychiatrists philippines

Call us